Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng nhiều ví trên một nền tảng không ❓