Chuyến đến nội dung chính

Tại sao không phải lúc nào cũng xảy ra việc đốt token hàng tháng❓