Chuyến đến nội dung chính

Tại sao một địa chỉ lại nắm giữ số lượng lớn token❓