Chuyến đến nội dung chính

Tại sao lại có cùng các Launchpools với tổng số tiền đặt cược tối đa khác nhau❓